System Onyks Bocznice wspiera pracę operatorów bocznic kolejowych.

 

Wdrożenie systemu organizuje i usprawnia pracę bocznicy kolejowej poprzez eliminację zbędnych czynności. Objęcie systemem kluczowych procesów zapewnia spójność danych i oszczędność czasu przy ich wprowadzaniu. System zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i ogranicza koszty z nimi związane. W każdej chwili osoby odpowiedzialne za prawidłowa pracę bocznicy mogą uzyskać informację o bieżącym ilostanie wagonów (dowolnie pogrupowanych np. wg typów, właścicieli, stacji docelowych, itp.). Mogą uzyskać informację o bieżącym stanie realizacji zadań i środkach przeznaczonych do ich realizacji.

Bocznice kolejowe stanowią obiekty o bardzo zróżnicowanych rozmiarach – od pojedynczych torów obsługujących kilkanaście wagonów dziennie, do ogromnych obiektów obejmujących kilkadziesiąt torów, stanowiących złożoną strukturę i obsługujących kilkaset wagonów dziennie. System Onyks Bocznice został zaprojektowany w sposób maksymalnie skalowały. Implementacja ekonomiczna zrealizowana jest w chmurze przez co wyeliminowane są koszty początkowe. Implementacja dla najbardziej wymagających operatorów obejmuje – wdrożenie na dedykowanym sprzęcie i integrację z systemami informatycznymi operatora (np. ERP, systemami przewoźników, automatyką, systemami  detekcji numerów wagonów).

Funkcjonalność 

  • prowadzenie rejestrów wagonów, ilostanu, historii pobytów;
  • wystawianie dokumentów (wykazów zdawczych, poleceń manewrowych, etc)
  • wspomaganie harmonogramowania pracy.

Agat IT wdrożył systemy wspierające pracę bocznic w ramach szerszych zadań dla producentów i operatorów logistycznych paliw i chemikaliów.

System wspierający prace bocznic został wdrożony w spółce PKP Cargo w ramach systemu wsparcia terminala przeładunkowego.

System Zarządzania Logistyką

szt. wagonów w 2018 r.